Tag Archives: folkbokföringsregister

KR Sthlm 6271-11

En person fick inte ut uppgifter om identiteten på sin bortadopterade halvsyster. Stockholms stadsarkiv menade att halvsystern kanske inte visste att hon var adopterad och att hon skulle kunna lida men av att få reda på det. Kammarrätten fastställde avslagsbeslutet … Continue reading

Share Button
Posted in 22:01 | Tagged , , , | Leave a comment

RÅ 1974 ref. 8

Ett företag hade rätt att få ett registerutdrag över finska medborgare bosatta i Stockholms län inklusive deras adresser. Registret var lagrat på databand hos länsstyrelsen och Regeringsrätten konstaterade att utdraget kunde göras med hjälp av de program som länsstyrelsen hade … Continue reading

Share Button
Posted in Övrigt | Tagged , , , , , | Leave a comment