9. Vi vill inte släppa handlingen än

Ett ganska vanligt skäl till att en myndighet vägrar lämna ut en handling är att ett utlämnande inte passar in i myndighetens plan för hur uppgifterna ska offentliggöras. Myndigheten vill kanske offentliggöra uppgifterna i en officiell rapport, i ett pressmeddelande eller vid en presskonferens där myndigheten har möjlighet att kommentera uppgifterna. Kanske vill myndigheten först påbörja åtgärder för att komma till rätta med de brister som handlingen avslöjar.

Absolut sekretess för anmälare hos Finansinspektionen

I början av augusti 2014 införs en ny sekretessregel som innebär absolut sekretess för identiteten på dem som anmäler överträdelser till Finansinspektionen. Den nya sekretessregeln införs för att genomföra EU:s kapitaltäckningsdirektiv. Sekretessen gäller inte bara personuppgifter i de anmälningar som kommer in utan även annat innehåll som kan avslöja vem anmälaren är. Även meddelarfriheten inskränks när det gäller dessa uppgifter.

De nya paragraferna

Utdrag ur propositionen

 

Allmänna handlingar

Du har inte rätt att få ut alla handlingar som finns på en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). Tjänstemännens privata mejl och sms är som regel inte allmänna handlingar och inte heller utkast, kladdar och andra typer av ofärdiga handlingar som myndigheten jobbar med att färdigställa. För att bena ut om handlingen du söker är allmän så måste du till att börja med svara på följande frågor.

1. Är det en handling som någon utomstående har skickat eller lämnat in till myndigheten?

2. Är det en handling som myndigheten själv har skapat?

Ambassads besökslogg var allmän handling

Ambassaden i Washington avslog en journalist begäran om att få ut myndighetens besökslogg. Loggen, som fanns i ambassadens reception, fylls i av de besökare som går in på ambassaden. Motiveringen till avslaget var att besöksloggen inte var en allmän handling. Journalisten överklagade till kammarrätten som slog fast att besöksloggen var en sådan förteckning som förs fortlöpande och som enligt lagen är en allmän handling. Domstolen skickade tillbaka ärendet till ambassaden för en sekretessprövning av uppgifterna i loggen.

KR_Goteborg_2516_16