KR Sthlm 3004-10

Miljöförvaltningens rapporter från kontroller av restaurangers livsmedelshygien är offentliga handlingar. Uppgifterna kan visserligen skada restaurangerna ekonomiskt men allmänintresset av ett offentliggörande överväger. En begäran om att få ta del av samtliga rapporter från föregående vecka är tillräckligt preciserad.

KR_Sthlm_3004_10

Övriga dokument: RÅ 2007 ref. 68

En enskild som hos en myndighet begär att få ta del av en allmän handling behöver inte, i de fall myndigheten har lokaler på flera ställen, vända sig till det ställe där
handlingen förvaras med sin begäran. Myndigheten är dock inte skyldig att sedan den sekretessprövat handlingen tillhandahålla den på något annat ställe än det där myndigheten förvarar den.

RA_2007_ref_68

Prenumerera på handlingar

En handling är allmän bara om den förvaras hos en myndighet (TF 2:3 1 st). En effekt av det är att du inte kan begära ut handlingar som kommer att komma in till myndigheten i framtiden men som ännu inte har gjort det. Det går inte att ”prenumerera” på allmänna handlingar som man brukar säga. Det innebär att du inte kan formulera en begäran om att Skolinspektionen måste skicka en kopia så fort det kommer in en anmälan mot en viss skola eller att JO måste skicka en beslutskopia så fort ombudsmannen kritiserar en viss kommun. Regeringsrätten har i fallet RÅ 1982 Ab 118 underkänt en begäran som på det här sättet var upplagd som en prenumeration.