Fick inte ut lista med fuskare

Universitets- och högskolerådet, UHR, vägrade lämna ut en lista med 51 personer som hade skrivit högskoleprovet men blivit utan resultat på grund av fusk. Myndigheten hänvisade till vad som hände senast myndigheten lämnad ut liknande uppgifter – då blev fuskarna uthängda på nätforumet Flashback. Det spelade ingen roll att sökanden i det nu aktuella fallet uppgav att han skulle använda uppgifterna för privat bruk. Sökanden överklagade till kammarrätten som fastställde UHR:s sekretessbeslut. Kammarrätten bedömde, i likhet med UHR, att uppgifterna skulle komma att användas i strid mot personuppgiftslagen och därmed var sekretessbelagda.

Sökanden hade uppgett att han var bosatt i Norge, vilket hade betydelse för om han omfattades av personuppgiftslagen. Lagen gäller bara personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. Men kammarrätten tyckte inte att det fanns bevis för att sökanden verkligen var bosatt i Norge och  inte i Sverige.

KR_Sthlm_8316_16

HFD 2014 ref. 66

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gav ett norskt företag rätt att få ut Socialstyrelsens register över samtliga legitimerade sjuksköterskor. Socialstyrelsen och kammarrätten menade att uppgifterna var sekretessbelagda eftersom det norska företaget tänkte använda dem på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen, PUL. Men HFD konstaterar att PUL inte gäller för företag som är etablerade i utlandet. Därmed kan inte det norska företagets kommande behandling av uppgifterna strida mot den lagen.

HFD_3695_14