På tal om ID-kapning och offentlighetsprincipen

Under rubriken ”Några tankar om framtiden” resonerar en statlig utredning om vad som behövs för att stoppa identitetsstölder. Utredningen konstaterar att det inte är realistiskt att, i vårt öppna samhälle, begränsa tillgången till personliga uppgifter. Istället framhålls behovet av säkrare identifieringsrutiner inom handel och kreditinstitut. Utredningen heter Stärkt straffrättsligt skydd för egendom och blev klar i slutet av 2013.

Utdrag_SOU_2013_85

Absolut sekretess för anmälare hos Finansinspektionen

I början av augusti 2014 införs en ny sekretessregel som innebär absolut sekretess för identiteten på dem som anmäler överträdelser till Finansinspektionen. Den nya sekretessregeln införs för att genomföra EU:s kapitaltäckningsdirektiv. Sekretessen gäller inte bara personuppgifter i de anmälningar som kommer in utan även annat innehåll som kan avslöja vem anmälaren är. Även meddelarfriheten inskränks när det gäller dessa uppgifter.

De nya paragraferna

Utdrag ur propositionen