Innehåll i QR-kod inte förvarad handling

Kammarrätten i Stockholm har ingen QR-kodläsare. Därför var innehållet i en QR-kod som hade kommit in till kammarrätten inte en förvarad handling hos domstolen, enligt TF 2:3. En person som ville ta del av innehållet i QR-koden i klartext på plats hos domstolen fick följaktligen avslag.

KR_Sthlm_2018_52

KR Jönköping 2775-14

En handling som kom in till Kriminalvården i form av en QR-kod var inte förvarad hos myndigheten i TF:s mening. Kriminalvården saknade QR-kodläsare och handlingen var därmed inte tillgänglig för myndigheten. Kammarrätten slog fast att Kriminalvården haft skäl att neka en person att få ut handlingen.

KR_Jonkoping_2775_14