RÅ 1983 2:57

Statistiska rådatatabeller från Statistiska centralbyrån, SCB, blev allmänna handlingar när de skickades till Arbetsmarknadsstyrelsen och chefen för arbetsmarknadsdepartementet. Syftet var inte att mottagarna skulle komma med synpunkter på statistiken och det handlade därför inte om som så kallad delning eller underhandsremittering, enligt Regeringsrätten. Arbetsmarknadsstyrelsen fick uppgifterna som underlag för ett pressmeddelande som myndigheten skulle skriva tillsammans med SCB. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet fick statistiken för kännedom.

RA_1983_2_57