Reg 2302-11

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ville att SCB skulle lägga till uppgifter om födelseland respektive föräldrars födelseland i en datafil som innehöll en lista över de personer som hade fått sin rätt till ersättning från a-kassan ifrågasatt av Arbetsförmedlingen. IAF ville på det här sättet undersöka om utländsk bakgrund var något som påverkade risken för att få sin ersättning ifrågasatt. SCB nekade med hänvisning till att uppgifterna inte skulle omfattas av sekretess hos IAF. Men regeringen upphävde beslutet eftersom granskningen ingick i IAF:s tillsynsuppdrag och den sekretess som gäller hos SCB därmed skulle överföras till IAF. Regeringen skickade tillbaka ärendet till SCB för att myndigheten skulle pröva om det fanns några andra skäl för sekretess.

Reg_2302_11