Priser som avslöjade anbudstaktik var hemliga

Peab hade inte rätt att få ut NCC:s à-priser för olika typer av beläggningsarbeten i en upphandling som Vägverket hade gjort. Peab ville se uppgifterna eftersom bolaget hade en misstanke om att NCC erbjöd orimligt låga priser för vissa typer av beläggningsarbeten eftersom NCC kunde förutse att dessa ändå inte skulle beställas av Vägverket. På det sättet kunde NCC få ned det totala anbudspriset och konkurrera ut övriga anbudsgivare. Mot bakgrund av Peabs syfte med begäran ansåg dåvarande Regeringsrätten att NCC skulle lida skada av ett utlämnande. Därför var prisuppgifterna hemliga.

RA_2007_not_154

JO 1979/80 s. 334

Även i andra ärenden än dem som gäller myndighetsutövning mot enskilda (FL 15 §) finns en skyldighet för myndigheter att dokumentera det som är ”av betydelse för ärendets avgörande”. Det får anses höra till god förvaltningsordning enligt JO. Ombudsmannen såg dock ingen anledning att kritisera Statens vägverk för att myndigheten inte hade dokumenterat en uppgift i ett upphandlingsärende. Det här eftersom uppgiften saknade betydelse för utgången i målet.

JO_1979_80_s_334