Kommunala företag

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting har ett ”rättsligt bestämmande inflytande” jämställs med myndigheter i TF och måste tillämpa handlingsoffentlighet. Det framgår av OSL 2:3. Det ska alltså gå att få ut handlingar från dessa företag på samma sätt som allmänna handlingar från myndigheter. Vad som menas med ”rättslig bestämmande inflytande” framgår av OSL 2:3 2 st.

Regeln i OSL 2:3 omfattar bara de associationsformer, det vill säga de typer av bolag, föreningar och andra juridiska personer, som räknas upp i paragrafens första stycke. I uppräkningen saknas de ideella föreningar eller enskilda personer som också kan få förtroendet att sköta kommunala angelägenheter enligt 3:16 kommunallagen. För dessa gäller alltså inget krav på handlingsoffentligheten enligt OSL 2:3. JO har i ett beslut konstaterat att också Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, som samägs av alla landsting, är en sådan associationsform som faller utanför regeln i OSL 2:3 (se JO 1952-09).

Almi företagspartner i Örebro län omfattades inte av regeln i OSL 2:3 eftersom staten hade fler röster än landstinget i bolaget (se KR Jönköping 3960-96). Bolaget Science Park Speed Capital AB omfattades inte av offentlighetsprincipen eftersom kommunen ägde bolaget via en ideell förening  (se KR Sthlm 1588-16).

För bolag och föreningar där kommunen är delägare men saknar rättsligt bestämmande inflytande eller för associationsformer som inte räknas upp i OSL 2:3 finns inte samma bindande krav på handlingsoffentlighet. För dessa gäller en svagare skrivning i 3:18 kommunallagen som säger att landstings- eller kommunfullmäktige ska ”verka för” att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar. Vad detta innebär har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen i målet HFD 5782-10.

Ytterligare praxisavgöranden som rör kommunala företag: JK 26 april 1999, dnr 1624-98-21, RÅ 2001 ref. 79, RÅ 2002 ref. 24 och RÅ 1998 not. 167.

4 reaktioner till “Kommunala företag”

 1. Hej
  Jag undrar hur jag skall gå tillväga för att kunna begära ut/ta del av alla ansökningar/intresseanmälningar som inkom till kommunen vid rekrytering av ny personal till ett handledarjobb? Vi ifrågasätter nämligen om kommunen följer sina egna, specificerade krav gällande utbildning, yrkeserfarenhet samt övriga meriter mm. som står angivna i rekryteringsannonsen? Det förekommer viss ”släktrekrytering” som väckt ont blod då kompetensen/utbildning inte ens är i närheten av de krav som kommunen själv angivit i annonsen.

  Tack så väldigt mycket på förhand och tack även till en suverän sida!

  1. Hej, det är bara att ringa eller mejla kommunen och begära ut all inkomna ansökningar till specificerad tjänst. Det är allmänna och offentliga handlingar. Du kan antingen be att få kopior mot en avgift eller be att få ta del av handlingarna på plats hos myndigheten, vilket är gratis.
   Mvh
   Per

 2. Hej,
  Jag undrar om man har rätt att begära ut mailkorrenspondens från en kommunal mailadress? Ibland får man känslan av att man är motarbetad av kommunens verksamhet och det hade ju varit intressant att veta om det är så att en person medvetet sätter käppar i hjulen för oss?

  Tack på förhand!

  1. Ja, mejl som en kommunanställd skickar i tjänsten kan vara allmänna handlingar och därmed möjliga att få ut. Men alla tjänstemejl är inte allmänna handlingar och de som är det kan vara helt eller delvis hemliga beroende på om de innehåller sekretessbelagda uppgifter. Vilka handlingar som är allmänna och offentliga är något som myndigheten får ta ställning till när du begär ut handlingarna.

   Mvh
   Per

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.