RÅ 1993 ref. 20

Enheten för interna utredningar inom Polismyndigheten i Stockholms län ansågs fristående i förhållande till ett polisområde inom samma myndighet. Handlingar som skickats från polisområdet till enheten för interna utredningar var därför expedierade från polisområdet respektive inkomna till enheten och därmed allmänna handlingar. RA_1993_ref_20