Internt arbetsmaterial

Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har “slutbehandlats” . Om du begär ut handlingar i ett pågående ärende så möter du därför ofta invändningen att handlingarna är “internt arbetsmaterial” hos myndigheten. Begreppet “arbetsmaterial” förekommer inte i TF och tjänstemannens personliga uppfattning om vad som är internt har så klart ingen betydelse. Det stämmer att vissa handlingar blir allmänna först när myndigheten avslutar det ärende som handlingarna tillhör (se TF 2:10 1 st). Men också i ett pågående ärende kan det finnas allmänna handlingar. Det gäller t.ex. de handlingar som utomstående har skickat in till myndigheten i ärendet liksom de handlingar som myndigheten har skickat iväg till utomstående inom ramen för ärendet (se RÅ 1983 Ab 123). Dessa blir allmänna direkt. Protokoll och andra jämförbara minnesanteckningar anses upprättade direkt när de har justerats och det spelar ingen roll om ärendet de hör till är avslutat (TF 2:10 2 st 3 p 1 led, JO 1989/90 s. 367). Se även vad som gäller diarier, journaler och domar m.m. i TF 2:10 2 st 1-2 p.

Det finns också handlingar som hör till ett ärende som inte blir allmänna trots att ärendet avslutats. Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar. Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras. Även handlingar som är tänkta att expedieras vid en senare tidpunkt efter ärendets avslutande blir allmänna först när expedieringen sker. I fallet JO 1990/91 s. 425 hade en länsstyrelse genomfört en utredning med avsikt att redovisa resultatet av utredningen i en rapport till regeringen. JO konstaterade att rapporten inte blev en upprättat handling förrän landshövdingen expedierade den genom att lämna över den till statsrådet. Det här trots att ärendet där rapporten ingick hade slutbehandlats redan tidigare hos länsstyrelsen. Rapporten hade även diarieförts vid en tidigare tidpunkt men JO konstaterade att diarieföring inte har någon betydelse för frågan om en handling är allmän eller inte.

En kommentar till “Internt arbetsmaterial”

 1. Jag har vid ett flertal tillfällen haft problem med att få ut handlingar från Folkhälsomyndigheten. Varje gång jag har bett att få ut någonting som inte redan finns på hemsidan har myndigheten försenat och förhalat och det har slutat med att jag kammat noll.

  Vid två tillfällen har jag bett att få ut de underlag som den information FHM presenterar på sin dagliga presskonferens bygger på. De har då (efter många om och men) konstaterat att det är arbetsmaterial, och därför inte allmänna handlingar. Jag tycker att det är ytterst problematiskt att inte i grunden kunna granska de siffror och undersökningar som myndighetens rekommendationer och slutsatser bygger på.

  Här är min senast mejlkonversation med FHM. Den är nog lite tradig för att orkas läsas i sin helhet, så här kommer en sammanfattning.

  10 juni: begär ut en fotnot till denna rapport

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/03fff9a4b6ba4b36b84f69a5f9486cbf/covid-19-barn-unga-kunskapssammanstallning.pdf

  13. Folkhälsomyndigheten. Arbetsmaterial covid-19 och yrkesgrupper per 2020-05-25

  Den är ganska grundläggande för de uttalanden som både FHM och regeringen har gjort i slutet av maj om att lärare inte smittats och att det visar att det var rätt att hålla skolor öppna.

  10 juni: får svar om att min begäran är mottagen

  10,11 och 12 juni: påminner om att myndigheten ska hantera ärendet skyndsamt

  12 juni: får svar att dokumenten sekretessgranskas

  17 juni: påminner igen

  18 juni: ringer registraturen men får ej prata med ansvarig

  18 juni: det kommer ett svar om att mina begärda dokument är arbetsmaterial och därför inte en offentlig handling

  18 juni: jag svarar att de tidigare i och med sekretessgranskningen konstaterat att det är en allmän handling och undrar varför de nu, efter en veckas sekretessgranskning kommit på att det inte är det?

  18 juni: får ett ursäktande svar om att de blandat ihop min begäran med någon annans

  Jag undrar nu: Hag jag någon chans om jag skickar detta till kammarrätten eller finns det någon bättre väg?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.