Inga formkrav för begäran om handlingar

En myndigheten har inget stöd i lagen för att kräva att du ska lämna din begäran om allmänna handlingar skriftligen. Det har JO slagit fast (JO 5048-09 och JO 2340-94).