Du måste komma hit och ta del av handlingen på plats!

I förarbetena till TF 2:16 (prop. 1981/82:37 s. 40) kan man läsa att den som vill ta del av en allmän handling många gånger har svårt att bege sig till den myndighet där handlingen förvaras och att det därför är viktigt att han eller hon i stället har möjlighet att snabbt få ta del av handlingen genom en avskrift eller kopia. Det är alltså underförstått att rätten att få en kopia av en allmän handling också innebär en rätt att få kopian skickad till sig. Om det går att kopiera handlingen så kan myndigheten alltså inte kräva att du ska ta del av handlingen på plats eller för den delen kräva att du hämtar dina kopior, avskrifter eller utskrifter på plats. Det här har JO slagit fast vid flera tillfällen (se bland annat JO 1993/94 s. 513, JO 3313-01, JO 1999/2000 s. 405 och JO_2003/04 s. 389).

Du kan däremot inte kräva att få myndighetens originalhandlingar skickade till dig. Det finns också vissa typer av handlingar som en myndighet inte är skyldig att göra kopior av. Det framgår av TF 2:16 1 st att det finns två undantag från myndigheters skyldighet att göra kopior. Det första gäller upptagningar för “automatiserad behandling”, dvs. elektroniska dokument och databaser m.m. Dessa handlingar kan myndigheten istället välja att lämna ut i form av utskrifter. I många fall skickar myndigheter ändå elektroniska handlingar som en service om det inte finns några lagar som uttryckligen förbjuder det. De flesta domstolar mejlar till exempel domar till den som begär det. För det andra finns det handlingar som helt enkelt är för komplicerade att kopiera. I TF 2:16 1 st nämns ritningar, kartor och bilder. Även andra upptagningar än de tidigare nämnda upptagningarna för “automatiserad behandling” kan vara undantagna om de är svåra att kopiera. Det kan till exempel handla om ljud- eller videoband. Myndigheterna kan därför kräva att du ska komma till myndigheten för att ta del av sådana handlingar på plats.

 

 

4 reaktioner till “Du måste komma hit och ta del av handlingen på plats!”

 1. Hej

  Uddevallakommunen har inventerat små avlopp i mitt närområde.

  De har även presenterat en karta som är tillgänglig på nätet där de berörda fastigheterna är utmarkerade.

  Jag har begärt ut kontaktuppgifter till de berörda fastighetsägarna.
  Begäran har skickats via email 3 gånger med krav på snabb utlämning.

  Kommunen vägrar att svara på min begäran .

  i) Skall jag nu överklaga till kammarrätten för att kunna få ta del av de utbegärda handlingarna ?

  ii) Skall jag lämna in anmälan till JO om tjänstefel genom grundlagsbrott då min framställan har skickats direkt till den ansvarige förvaltningschefen ?

  1. Hej, du kan inte överklaga i det här fallet eftersom kommunen inte har fattat något beslut med anledning av din begäran. JO-anmäla är en möjlighet men det är inte en framkomlig väg om du vill ha ut handlingarna snabbt. JO har lång handläggningstid och vissa anmälningarna tar JO inte upp överhuvudtaget. Om du har möjlighet så tycker jag du ska gå till den aktuella förvaltningens reception och begära ut handlingarna med de aktuella uppgifterna på plats. Det är lite svårare att ignorera någon som står och trampar i receptionen.

 2. Hej!
  Begärde nyligen att få ut en kopia av en vunnen upphandling hos en kommun.
  Kommunen svarade med att de endast lämnar ut en kopia på plats, dvs för att jag skall kunna få ta del av materialet måste jag åka till denna kommun och i receptionen där, skall jag kunna få en kopia av upphandlingen.
  Kommunen ifråga vill inte maila eller skicka upphandlingen per post.
  Kan de göra så?

  Mvh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.