De som får besluta om utlämnande är inte på plats!

Enligt OSL 6:3 är det den tjänsteman som “ansvarar för vården av en handling” som i första hand ska pröva om handlingen kan lämnas ut. Det här betyder inte att du måste ta reda på vem denna tjänsteman är utan du kan lämna din begäran till vem som helst på myndigheten. Den som tar emot din begäran får sedan vidarebefordra den till rätt tjänsteman (JO 1966 s. 367). Det kan förstås hända att den aktuella tjänstemannen är på semester eller liknande. Men eftersom det finns ett skyndsamhetskrav i TF 2:15 och TF 2:16 så måste myndigheten då se till att det finns någon annan på plats som kan träda in i den frånvarandes ställe och sköta utlämnandet (JO 2008/09 s. 538). Det finns inte något utrymme för en myndighet att bestämma att bara en specifik anställd får fatta beslut om utlämnande av en viss handling (JO 2340-94).

Om tjänstemannen är tveksam till om handlingen kan lämnas ut till dig så ska han eller hon överlåta åt myndigheten att pröva frågan. Men det förutsätter att myndigheten kan pröva frågan utan onödigt dröjsmål (OSL 6:3 1 st) annars får tjänstemannen trots sin tveksamhet fatta beslutet. Med myndigheten menas i de flesta fall någon högre tjänsteman som har en sådan ställning att han eller hon har rätt att besluta för myndighetens räkning. Det kan vara en avdelningschef, en chefsjurist eller liknande.

Frågan om utlämnande kan också hamna hos myndigheten om tjänstemannen vägrar lämna ut den begärda handlingen och du kräver ett formellt beslut av myndigheten. Det har du rätt till enligt OSL 6:3 2 st och det krävs dessutom för att du ska kunna överklaga till högre instans. Även detta myndighetsbeslut måste fattas skyndsamt (se JO 1986/87 s. 221 och JO 1990/2000 s. 356).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.