Vad finns det för risk med att lämna ut uppgifterna?

Det är ovanligt med sekretessregler som innebär att en viss uppgift alltid är hemlig oavsett vem som begär ut den, i vilket sammanhang den begärs ut eller i vilket syfte. De flesta sekretessregler innehåller så kallade skaderekvisit, vilket betyder att riskerna med ett utlämnande ska bedömas från fall till fall. Hos Försäkringskassan gäller till exempel … Fortsätt läsa Vad finns det för risk med att lämna ut uppgifterna?