RÅ 1989 ref. 111

Regeringsrätten konstaterade att en myndighet inte behövde lämna ut handlingar där all text var maskad med undantag för själva brevpapprets förtryckta uppgifter om myndighetens namn och adress. I domen kom Regeringsrätten också fram till att en stor mängd uppgifter som var för sig är harmlösa kan innebära skada vid ett utlämnande om känslig information kan … Fortsätt läsa RÅ 1989 ref. 111