KR Jönkoping 1354-12

Kammarrätte fastställde polisens beslut att inte lämna ut en nedlagd förundersökning om ett mord med koppling till MC-gäng. Domstolen hänvisade till att förundersökningen var nyligen nedlagd och att det fanns konkreta omständigheter som talade för att det snart skulle begäras en omprövning av nedläggningsbeslutet. KR_Jonkoping_1354_12