Utlämnande med sekretessförbehåll

Bara det faktum att myndigheten låter dig få  kännedom om en uppgift som omfattas av sekretess behöver inte innebära skada eller men enligt skaderekvisitet i den aktuella sekretessregeln. Många gånger ligger den verkliga risken i att du sprider uppgifterna vidare till andra eller utnyttjar uppgifterna för något skadligt ändamål. I en sådan situation kan myndigheten … Fortsätt läsa Utlämnande med sekretessförbehåll