KR Sundsvall 3393-13

Uppgifter om gager till solister och dirigenter som anlitats av Norrbottensmusiken omfattades inte av affärssekretess. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Enligt domstolen gynnades inte konkurrenter av att uppgifterna blev kända. KR_Sundsvall_3393_13 Jämför med KR Göteborg 8575-12 där utgången blev den motsatta.