Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt till. Oftast är det fullt tillräckligt att börja så här:

”Hej, skulle ni kunna mejla mig kopior av följande handlingar….

Fungerar inte det så kan du välja någon av nedanstående mallar för att lägga lite mer tyngd bakom din begäran.

Mall nr 1 – när du vill få en kopia av en allmän handling skickad till dig

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om kopior av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av följande handlingar:

Jag önskar få kopiorna skickad till mig via mejl.

Det framgår av 2 kap. 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat.

Om ni avser att ta ut avgift för kopiorna önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.

Med vänlig hälsning

Mall nr 2 – när du vill komma till myndigheten och ta del av handlingar på plats

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande handlingar på plats hos myndigheten:

Det framgår av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så vill jag ta del av kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten i så fall har tillämpat.

Med vänlig hälsning

34 reaktioner till “Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen”

 1. Hej!

  Ni borde snarast uppdatera exemplen med RÄTT HÄNVISNING till de ändringar som skett i TF i SFS 2018:1801!

  Mall nr 1:
  ”2 kap. 13 § andra stycket” är fel – det skall numera stå ”2 kap. 16 § andra stycket.
  Mall nr 2:
  B. ”2 kap. 12 § första stycket” är fel – det skall numera stå ”2 kap. 15 § första stycket.”

  MVH,
  /Erland

 2. För demokratins skull så tycker jag att samtliga policybeslut , regler om vårdbegränsningar etc borde vara kända och lättillgängliga för allmänheten så att man själv kan bild sig en uppfattning om anledningen till att man ofta inte får den vård man tycker är berättigad i svensk sjukvård. Jag inser dock att man bara kan begära ut allmänna handlingar som man vet existerar(?), så hur ska man då egentligen bära sig åt för att begära ut dem..?

 3. En språklig kommentar bara. Jag får gåshus när ffa journalister/skribenter inte kan skillnaden mellan de/dem. Jag exemplifierar: ”Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut dem handlingar du har rätt till” Det ska naturligtvis vara de handlingar du har rätt till. Tack för mig!
  ”Språkpolisen”

 4. Hej!

  Jag är mitt i en arbetstvist med jävsituationer i en svensk kommun. Jag har en civilrättslig tvist med kommunen för olaga avsked.

  Jag skulle behöva få ut mailkonversationer mellan 4 olika anställda inom kommunen inom specifika datum. Har jag rätt till detta och hur går jag isf till väga?

  1. Hej, jag besvarar inte längre frågor här utan fråga-svar-funktionen är flyttad till Öppenhetsbanken på Utgivarna.se.

 5. Hej Per
  Vad rekommenderar du att göra om ett kommunalt bolag medvetet eller omedvetet förhalar utlämnandet av allmän handling genom att göra formella fel, släppa ett dokument i taget eller felaktigt dokument? Det har nu gått snart ett år sedan jag begärde ut handling och överklagade bolagets sekretessbeslut till Kammarrätt. Först gick fem månaders väntetid i Kammarrätt tills det visade sig att den som tagit sekretessbeslutet inte var behörig. Sen dömde Kammarrätten dem att ”göra ny utredning” och då kommer andra dokument än de jag begärt.
  De kan ju förhala detta i oändligheten tills jag tröttnar…

  1. Hej! Vi har flyttat vår fråga-svar-sida till Öppenhetsforum på Utgivarna.se. Ställ din fråga där i stället så ska jag ge dig svar.
   Mvh
   Per Hagström

 6. Hej jag undrar om det är möjligt att begära ut ens brors beslut och journal, han går under LSS. och hur gör jag det i så fall?
  Mvh
  Amanda

  1. Journalen omfattas av sekretess, vilket antagligen innebär att du inte får ut den om du inte har en fullmakt från din bror.

 7. Hej,
  jag har hört att när man begär att få ta del av en allmän hos myndighet så får de inte fråga vem man är eller varför man begär att få del av den. Stämmer det? och var hittar jag det i lagtexten?
  Tack för en kanonbra sida,
  Paula

  1. Hej, efterforskningsförbudet framgår av 2 kap. 14 § 3 stycket tryckfrihetsförordningen. Men om den handling som du begär ut omfattas av någon sekretessregel så kan myndigheten ha rätt att fråga vem du är och vad du ska använda handlingen. Det här för att myndigheten ska kunna bedöma om ett utlämnande kan leda till skada eller men.

 8. Hej!

  Önskar att få ut protokollförda handlingar/beslut gällande lärarlönelyftet på en skola och där utbildningschefen i kommunen är den som haft avgörandet i sina händer.

  1. Då tycker jag du ska begära ut dessa handlingar från utbildningsförvaltningen.
   /Per

 9. Jga var med i en överklagan som ett antal grannar också gjorde och nu har hela min förklaring kommit ut i beslutet vilket gör mig orolig. Detta har lett till hot m.m. och jag vill få det sekretessbelagt, iaf min del av överklagan. Kan jag göra det?

  1. Nej, det är myndigheten som prövar vad som är sekretessbelagt enligt lag. Du kan inte kräva att uppgifter som rör dig ska sekretessbeläggas. Men om du informerar myndigheten om hotsituationen kanske den kan ta hänsyn till det när någon begär ut beslutet. Men det är inte säkert att lagen ger utrymme för myndigheten att sekretessbelägga några uppgifter i beslutet.
   Mvh
   Per

 10. Hej!vet någon om jag kan begära ut eller få se ett brev som omhandlar att en anställd inom hemtjänsten brutit mot sekretessen? Vet ju dock inte exakt när detta brev är sendt, bara att det är sendt.

  1. Hej, om brevet har kommit in till en myndighet så är det en allmän handling. Men sen kan den vara sekretessbelagd, t.ex. för att den ingår i en förundersökning.
   Mvh
   Per

 11. Hej!
  Är universitetsstudent och tror inte rättningen gått rätt till på en tenta. Jag undrar om det finns möjlighet att begära ut kurskamraterna tentor för att jämföra med min egna.

  1. Hej, det finns ett avgörande om tentor här på sajten men det kanske du har sett. Enligt detta avgörande är rättade tentor allmänna handlingar efter avslutad examination. Nästa fråga är om uppgifter i dessa tentor kan vara sekretessbelagda av någon anledning. Jag föreslår att du begär ut tentorna och om universitetet vägrar lämna ut dem med hänvisning till sekretess så ska du begära att få veta vilken sekretessregel som universitetet tillämpar.

 12. Hej!
  Jag har begärt ut några från en statlig myndighet. Efter nästan fyra veckor och fyra påminnelser fick jag ett svar, men de uppgifter jag fick var inte det jag begärda. Jag svarade då att jag inte hade fått svar på min begäran, och upprepade min begäran, samt frågade om jag kunde få svar senast nästa arbetsdag, vilket var för tre arbetsdagar sedan.

  Har du några tips om hur jag kan gå vidare? Det finns inget beslut att överklaga. Är en anmälan till JO det enda alternativet?

  Tacksam för alla tips du kan ge.

 13. Var vänder jag mig för att få dokumentation från en nedlagd förundersökning från polisen.

 14. Hej
  söker info om en myndighet vägrar lämna ut dokument och epost. Hänvisar i sitt svar till sin chef. Inget annat till svar trots påminnelse.

  Vad skickar man till myndigheten när sånt här händer ?

  tack på förhand

  1. Hej, om en tjänsteman på en myndighet vägrar lämna ut en handling till dig så kan du begära enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen att myndigheten fattar ett beslut i frågan som du sedan kan överklaga. Skriv alltså till myndigheten att du har rätt att få ett beslut om din begäran att få ut dokument och e-post.

   Mvh
   Per Hagström

 15. hej,
  hört om denna sida. Kan du hjälpa ?
  Kan man och hur kan man begära ut epost från personer på en kommun, en statlig myndighet ?

  Kan jag donera pengar som tack eller vad kostar denna hjälp ?

  Mvh
  FR

  1. Hej, det kostar inget men för att jag ska kunna svara så behöver du berätta lite mer om vad det är du ska begära ut. Mejl som tjänstemän på myndigheter skickat eller tagit emot i tjänsten kan i många fall vara allmänna handlingar.
   Mvh
   Per

   1. Hej, jag skulle vilja begära ut en mailkonversation mellan två personer på ett allmännyttigt bostadsbolag. Den ena personen är vd på bolaget och den andra en privatperson.
    Hur gör jag lämpligen?
    Enligt en källa är det risk för att mailen raderats och hur förhåller jag mig i så fall till det?
    Tackar för svar!

    1. Hej!

     VD:n får så klart inte radera mejlen efter att du begärt ut dem. Men om de redan är raderade och det inte finns några andra exemplar kvar av mejlen hos det kommunala bolaget så kan du inte heller få ut dem därifrån. Det kan hända att mejlen finns lagrade som säkerhetskopior. Men säkerhetskopior räknas inte som allmänna handlingar om de sparas enbart för att kunna återställa information vid en datorkrasch, se här: https://www.allmanhandling.se/?s=s%C3%A4kerhetskopior. Om mejlen har skrivits ut och tillförts ärendet så är de så klart allmänna. Det bör åtminstone finnas en e-postlogg där du kan se mejlens avsändare/mottagare, tidpunkt och rubrik om det är till någon hjälp. Läs mer om e-postloggar här: https://www.allmanhandling.se/?p=6535. Vissa myndigheter raderar även sina e-postloggar snabbt tyvärr. Om du misstänker att bolaget raderat mejlen efter din begäran kan du kanske även få ett utdrag ur mejlloggen eller annan del av systemet som visar när mejlen raderades. Jag har aldrig begärt sådan information själv så vet inte om det fungerar. Jag vet att Sophia Djiobaridis på SVT brukar ta kontakt med it-avdelningen på myndigheten när hon vill ha ut mejl. Det kanske är en smart väg att gå om du vill slippa kontakta vd:n. Risken är förstås att hen ändå blir inblandad i utlämnandet.
     Mvh
     Per Hagström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.