Diarienummer var hemliga

En nyhetsbyrå begärde ut beslut från Skatteverket om avregistrering av falska identiteter i folkbokföringen. Skatteverket lämnade ut besluten med ett antal uppgifter maskerade: namn, personnummer, adress, passnummer samt diarienummer.

Nyhetsbyrån invände att diarienummer inte är sådana personliga förhållanden som skyddas av sekretessregeln. Men Skatteverket stod fast vid att även diarienumren var hemliga. Nyhetsbyrån överklagade.

Kammarrätten fastställde Skatteverkets beslut. Domstolen skrev: ”Uppgifterna kan tillsammans med andra uppgifter bidra till upplysning om vilken person som avses eller ge ledning om var en person vistas”.

5 reaktioner till “Diarienummer var hemliga”

 1. Mål 112/2020 rör frågan om diarienummer omfattas av sekretess i ett konkret fall och de gör de inte ansåg Kammarrätten i Stockholm.

  1. Rättelse:

   Det borde nog ha stått ”och det gör de inte ansåg Kammarrätten i Stockholm.”

 2. Kammarrättens dom i mål 112/2020 rör frågan om diarienummer kan omfattas av sekretess. Jag tycker att domen är felaktig också om slutsatsen. att diarienumren skall lämnas ut, är riktig.

  Diarienummer omfattas av bestämmelse om sekretess så länge det finns andra uppgifter i handlingen som omfattas av bestämmelse om sekretess men eventuellt hemlighållande får enbart motiveras av intresset av att hemlighålla begärd handlings”blotta existens”. Det är i alla fall min tolkning och jag beklagar att kammarrätten inte delar min syn.

 3. Efter att ha läst förarbetena mera noggrant har jag insett att föregående inlägg är mindre genomtänkt.

  Diarienummer omfattas av sekretess i de fall handlingarnas blotta existens måste hemlighållas, men i de fall handlingarnas existens är känd kan under inga omständigheter sekretess komma ifråga också om denna uppgift omfattas av bestämmelse om sekretess.

  Uppgift om svaret på frågan huruvida en viss namngiven persons patientjournal finns/inte finns omfattas rimligen av bestämmelse om sekretess, men om uppgiften, att en viss namngiven persons patientjournal finns, redan har lämnats ut så fyller det inget syfte att inte lämna ut vilket diarienummer handlingen har.

  Tvärtom kan det finnas goda skäl att lämna ut diarienumret och som jag förstår förarbetena skall diarienumret lämnas ut om myndigheten redan har lämnat ut uppgiften att handlingen finns.

 4. Jag menar att ribban för när diarienummer omfattas av bestämmelse om sekretess ligger mycket, mycket högt. Hade han enbart begärt att diarienumren skulle lämnas ut hade diarienumren bort lämnas ut till och med om man med hjälp av diarienumren hade kunnat utvinna information som omfattas av bestämmelse om sekretess. Felet hade i så fall varit att man redan hade lämnat ut uppgifter som omfattas av bestämmelse om sekretess och att därigenom diarienumren hade blivit bärare av upplysningar som omfattas av bestämmelse om sekretess, men trots detta hade diarienumren bort lämnas ut då dessas offentlighet är nödvändiga för att garantera rättssäkerheten. Undantag från denna regel innebär nämligen att en grundbult i allmänna handlingars offentlighet hotas och sådana undantag får enligt förarbetena endast komma ifråga inom polismyndigheten och när rikets säkerhet hotas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.