Ingen rättsprövning av regeringens avslagsbeslut

En person vände sig till justitiedepartementet och begärde ut vissa beslut om nåd som regeringen hade fattat under ett antal år. Det blev avslag.

Regeringens beslut kan inte överklagas i vanlig ordning men personen ansökte om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Hon hänvisade bland annat till ett avgörande från Europadomstolen 2016 som hon menade slog fast att det är en mänsklig rättighet att få ett utlämnandeärende prövat i domstol.

HFD avvisade ansökan med följande motivering:

Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att beslut att inte lämna ut allmänna handlingar inte kan anses innefatta någon prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen (se RÅ 2007 not. 202 och HFD 2017 not. 10). Avgörandet från Europadomstolen som sökanden åberopar föranleder ingen annan bedömning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.