Handlingar kan begäras ut under kontorstid

…57). Med expeditionstid brukar man mena den begränsade del av myndighetens kontorstid som myndigheten har avsatt för att ta emot telefonsamtal och besök från allmänheten. Men om du även utanför expeditionstiden kan komma i kontakt med någon på myndigheten så finns det inget som hindrar att du gör din begäran om allmänna handlingar. Det spelar ingen roll vem på myndigheten du kommer i kontakt med, om den personen inte är behörig att besluta om utlä…

Skyndsamhetskravet omfattar även fängelser i obygden

En person besökte anstalten Ringsjön och begärde ut strafftidsbesluten för de intagna på anstalten. En kriminalvårdsinspektör svarade att begäran inte kunde hanteras direkt men att personen kunde få handlingarna skickade till sig eller återkomma senare när besluten skrivits ut. JO kritiserade inspektören för att denne inte genast påbörjade arbetet med att lämna ut handlingarna. Ombudsmannen konstaterade att det återstod 40 minuter av inspektörens…