KR 8459-12

SKL kommentus inköpscentral (SKI) omfattas inte av offentlighetsprincipen. Det slog kammarrätten fast i denna dom. SKI ägs av ett bolag, som ägs av ett bolag, som ägs av organisationen Sveriges kommuner och landsting. Det är en konstruktion som innebär att ingen kommun, ensam eller tillsammans med andra kommuner, har ett rättsligt bestämmande inflytande i SKI. Det spelar ingen roll att SKI har som syfte att genom offentliga upphandlingar teckna r…

Ställ en fråga!

…t loggar från två av ledande landstingspolitiker. Ett av mailen är sekretessklassade så att ämnesraden är borttagen men jag ser fortsatt avsändare/mottagare och när det är skickat. Detta mail är skickat mellan dessa politiker men är borttaget helt från den andra politikerns inkorg. Det rör sig alltså om ett mail som är sekretessklassat för den som skickat det men borttaget hos den som tagit emot det. Hur ser ni på detta? Varma tack ifall ni har mö…

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten

…rt uppdrag. Vi fick då en handbok i kommunal vardags juridik som ges ut av SKL. I denna handbok på sidan 29 står det angivet att den som deltar i ett sammanträde likt ett dem i nämnden har rätten att dokumentera detta i bild och ljud. Detta förhållande tog undertecknad fasta på och tog med en liten diktafon till ett sammanträde med avsikten att kunna ställa ett par frågor till nämndens ordförande (som jag tidigare ställt skriftligt men inte fick n…