KR Sthlm 6473-11

…Kammarrä;tten tvingade kommunala bostadsbolaget AB Enkö;pingshems hyresbostä;der att ;mna ut uppgifter om vd:s ;n, pensionsvillkor och avgå;ngsvederlag till tidningen Hem &; Hyra. Ä;ven om bolaget konkurrerar med andra bostadsbolag finns inget som talar ;r att Enkö;pingshem skulle skadas av ett offentliggö;rande ; ett ;tt som motiverar affä;rssekretess, enligt domstolen. KR_Sthlm_6473_11 Se fler domar ;r.  ;…

KR Sthlm 6510-13, KR Sthlm 6708-13, KR Sthlm 6544-13, KR Sthlm 6512-13

…En journalist hade ;tt att ; ut uppgifter om vd:ns ;n och ersä;ttningar i fyra kommunala bostadsbolag. Kammarrä;tten trodde inte att ett utlä;mnande skulle skada bolagen genom att gynna deras konkurrenter, vilket bolagen hade ;vdat. KR_Sthlm_6510_6708_6544_6512_ Se fler domar ;r….

KR Sthlm 46-12

…Kammarrä;tten tvingade ;sbyhem i Upplands ;sby att ;mna ut uppgifter om vd:s ;n till tidningen Hem &; Hyra. Ä;ven om bolaget konkurrerar med andra bostadsbolag finns inget som talar ;r att ;sbyhem skulle skadas av ett offentliggö;rande ; ett ;tt som motiverar affä;rssekretess, enligt domstolen. KR_Sthlm_46_12 Se fler domar ;r.  ;  ;  ;…

KR Sthlm 6536-11

…;nen till vd:n i det kommunala fastighetsbolaget Armada fastighets AB var hemlig ; grund av affä;rssekretess. Det menade bolaget och ;nvisade till att bolagets konkurrenter kunde utnyttja informationen i samband med egna rekryteringar. Kammarrä;tten ;ll med och avslog ö;verklagandet frå;n den journalist som ville ha ut uppgiften. SthlmKRdom_6536_11 Se fler domar ;r….