Är handlingen allmän?

Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1). För att en handling ska vara allmän krävs för det första att innehållet har någon koppling till myndighetens verksamhet. Tjänstemännens privata brev, mejl eller sms är till exempel inte allmänna handlingar även om de förvaras … Fortsätt läsa Är handlingen allmän?