Hemligt när resekort stämplats

En person vände sig till Västtrafik och begärde uppgift om vilket klockslag hans resekort hade stämplats en viss dag. Västtrafik meddelade att uppgiften var sekretessbelagd eftersom kortet är opersonligt och därför kunde ha använts av en annan person den aktuella dagen. Sökanden överklagade sekretessbeslutet men fick avslag i kammarrätten.

Historik på resekort var hemlig

Kammarrätten konstaterade att en person inte hade rätt att få ta del av resehistoriken på sitt eget resekort från Västtrafik. Det här eftersom det rörde sig om ett opersonligt kort som även andra kunde använda. Det stod inte klart att uppgifterna kunde röjas utan att någon enskild led men av det, enligt kammarrätten.

Resehistorik för Jojo-kort hemlig

En man begärde hos Skånetrafiken att få ut resehistoriken för sitt Jojo-kort. Skånetrafiken nekade eftersom kortet inte är individuellt utan vem som helst kunde ha genomfört de resor som fanns registrerade i historiken. Om någon annan genomfört resor med kortet så kunde denna person lida men av ett utlämnande, resonerade Skånetrafiken. Mannen överklagade till kammarrätten men domstolen fastställde avslagsbeslutet och hänvisade bland annat till att den tillämpliga sekretessregeln har ett omvänt skaderekvisit.

KR_Goteborg_2299_15

Uppgifter om taxikunder var hemliga

Region Kronoberg nekade ett taxibolag att få ut vissa uppgifter om ett konkurrerande taxibolags resenärer. Regionen menade att det var hemligt mellan vilka orter resenärerna hade åk samt deras namn och adressuppgifter.

Taxibolaget överklagade till kammarrätten men domstolen delade regionens bedömning. Domstolen hänvisade till den regel som säger att sekretess gäller vid myndigheter som handhar “allmän samfärdsel” för uppgift om “enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten” om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.