Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Meddelarfriheten som skyddar tjänstemän på myndigheter som lämnar ut uppgifter till massmedia är ett annat uttryck för offentlighetsprincipen. Allra viktigast är nog ändå handlingsoffentligheten som vi skriver om på denna sajt. Den ger ger oss tillgång till den enorma mängd information som finns samlad i myndigheternas allmänna handlingar.

 

 

19 reaktioner till “Vad är offentlighetsprincipen?”

 1. HEJ UNDRAR OM JAG KAN FÅ UT HANDLINGAR OM VEM SOM VARIT ANSTÄLLD PÅ EN FLYKTINGFÖRLÄGGNING UNDER 90 TALET??

 2. Kan en myndighet inskränka offentlighetsprincipen med hänvisning till gdpr? Detta genom att maska personuppgifter i en begärd handling och hänvisa till att det enligt gdpr inte är ok att skicka handlingen via mejl när den innehåller personuppgifter. Utan att ange stöd i OSL eller meddela något överklagbart beslut om avslag på delar av begäran. (Myndighetens policy är att normalt skicka digitalt)

 3. Fråga ang offentlighetsprincipen: Kan en förälder på en fristående förskola begära ut åtgärdsprogram för ett annat barn? Kan hen begära ut anteckningar från utvecklingssamtal för sitt eget barn eller för någon annans barn?

  1. Alla kan begära ut allmänna handlingar. Innan allmänna handlingar lämnas ut så ska myndigheten sekretesspröva och genomföra en konsekvensbedömning. Man kan alltså inte på förhand avgöra om en allmänn handling ska lämnas ut eller inte (alternativt gallras). Den allmänna handlingen ska som huvudregel alltid lämnas ut, men föreligger sekretess så kan uppgifter i den allmänna handlingen komma att gallras bort. Detta resulterar i att den frågande parten kommer att få den allmänna handlingen i handen, men föreligger sekretess, så kan man som mottagare inte ta del av alla uppgifter i den allmänna handlingen.

 4. Hej.

  Gräver om en lokalpolitiker i en mindre kommun. Är nyfiken på e-post han skickat/tagit emot samt eventuella reseloggar, alltså resor han har gjort och vad han har gjort. Går det att få tag på? Är det allmän handling?

  1. Ja, det kan det vara om politikern har någon funktion som företrädare för kommunen, t.ex. som kommunstyrelsens ordförande eller ordförande för någon nämnd. Då har kanske personen i fråga också en tjänstemejladress hos kommunen som du kan begära ut e-postloggen för. Resor som görs på kommunens bekostnad bör synas i den ekonomiska dokumentationen hos kommunen.
   Mvh
   Per

 5. jag har en fråga. vilken funktion fyller meddelarfriheten/meddelarskyddet i en demokrati?
  Tack för ditt svar!

  1. Den innebär bland annat att tjänstemän på myndigheter kan lämna sekretessbelagda uppgifter till medier för publicering. Det är en slags säkerhetsventil som tillåter samhällsviktig information att komma till allmänhetens kännedom trots att informationen inte är offentlig utan hemlig hos myndigheten. Därmed kan den informationen bli föremål för allmän debatt, påverka opinionen och kanske leda till reformer.
   /Per

 6. Hej!
  Efter ca 35 år i sverige så har jag bestämt att berätta min historia om hur jag tog mig hit för mina barn. Dock är problemet att jag lider av alzheimers, gjort det i ca 1,5 decenier och därmed har jag inte den blekaste aning om hur det hela gick till. Frågan är kan jag begära min akt/file/dosier från migrationsverket?

  1. Hej! Du borde absolut kunna få ut din egen akt, åtminstone de delar som bara berör dig eller de delar som innehåller information som du själv lämnade i ditt ärende. Jag vet dock inte var så pass gamla akter förvaras, om de finns kvar hos Migrationsverket eller har gått vidare till Riksarkivet. Jag föreslår att du kontaktar Migrationsverket och frågar.

   /Per

 7. Hej,
  Skolan har fattat ett beslut som direkt påverkar LSS beslut vilket innebär att vi fått avslag, om det är ett yttrande eller beslut är ju en definitionsfråga men eftersom kommunen hävdar att vi inte kan överklaga så borde det ju per definition innebära att det är ett beslut. Jag har vänt mig till skolan ett flertal gånger för att få ta del av dylikt beslut utan respons, därefter begärt ut det som allmän handling. Efter påtryckning så fick jag från personen som hanterar utbildningsförvaltningen diarie att det inte finns något dylikt beslut. Däremot så fick jag senare igår meddelande från LSS att de skickat iväg vår överklagan tillsammans med kommunens beslut, samt beslutsunderlag, till Förvaltningsrätten.

  Känns väldigt rörigt och jag får känslan att de inte dokumenterat ärendet men vet inte om det är något jag kan anföra på något vis eller använda till min fördel om det inte agerat på rätt sätt.

  Fick idag meddelande från utbildningsförvaltningen i hemkommunen att de anser att vi inte kan överklaga, men ärendet har trots det gått vidare till förvaltningsrätten.

  Ärendet avser att söka till gymnasieskola utanför hemkommunen och vår son har beviljats plats så det problem jag har är rörande hemkommunen som inte anser att vi kan ta denna plats eftersom de anser att han ska gå på skola i hemkommunen.

  Jag har alltså inte fått ta del av något beslutsunderlag öht från hemkommunen och tänkte försöka få ut via målet i förvaltningsrätten. men det jag efterfrågar är alltså huruvida de kan ha fattat beslut utan att diarieföra det, särskilt som det ligger till grund för LSS hantering (avslag).

  Mvh/Joakim

  1. Aha, jag missförstod. Både LSS och skolan finns alltså i hemkommunen. LSS hänvisar i sitt beslut till att skolan anser sig kunna ta emot er son. Frågan är då hur LSS har tagit del av skolans bedömning i denna fråga. Har de ringt och frågat rektorn? Har de fått ett mejl från någon lärare på skolan? Eller har de fått en kopia på ett skriftlig beslut från skolan? Oavsett hur det har gått till så ska det vara dokumenterat i LSS-ärendet. Fråga LSS-handläggaren eller begär att få läsa alla handlingar i ärendet, t.ex. genom att du går till kommunen och bläddrar igenom akten. Om skolan har fattat ett beslut och beslutet innehåller sekretessbelagda uppgifter så ska det diarieföras enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Om beslutet är offentligt i sin helhet så finns det ingen skyldighet att diarieföra. Då räcker det att beslutet hålls ordnat så att myndigheten kan hitta det när någon begär ut det.
   /Per

 8. Vi har sökt gymnasiesärskola för vår son utanför hemkommunen men fått avslag av LSS (som tar beslut om inackorderingsfrågan) baserat på att skolan i hemkommunen säger att de kan ta emot honom där trots att de enligt oss inte kan möta hans och familjens behov ur ett mer holistiskt perspektiv. Det är alltså skolan som fattat ett beslut som LSS lutar sig på. Jag har bett att få ta del av skolans beslut men inte fått något, när jag sedan gått till kommunen för att få ut det som allmän handling visar det sig att det inte finns något dylikt beslut dokumenterat. Kan man verkligen fatta beslut och som ligger till grund för andra beslut som inte dokumenteras/diarieförs i kommunen. Vad säger t ex förvaltningslagen, har lite svårt att tolka samt om det finns någon praxis som de kan luta sig mot?

  1. Hej! Har skolan i hemkommunen fattat ett beslut eller bara yttrat sig till LSS-enheten i beslutskommunen? Har du vänt dig direkt till skolan för att få ut beslutet/yttrandet? Har du frågat den beslutande kommunen (LSS) i vilken form den har fått del av hemskolans beslut/yttrande? Om beslutskommunen har fått in uppgifterna muntligen från hemskolan så måste kommunen dokumentera uppgiterna i en tjänsteanteckning eftersom uppgifterna har betydelse för utgången i ärendet. Se sista stycket på denna sida. Om beslutskommunen fått in hemskolans beslut/yttrande i skriftlig form så måste denna handling sparas i ärendet. Har du begärt att få bläddra igenom hela akten i ärendet hos kommunen?
   Mvh
   Per

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.