Per Hagström – ansvarig utgivare

Per Hagström är journalist och jurist med lång erfarenhet av att använda offentlighetsprincipen som ett verktyg för research och omvärldsbevakning. Han föreläser regelbundet om ämnet för yrkesverksamma journalister, journaliststudenter, registratorer, arkivarier och myndighetsjurister. För frågor om föreläsningar mejla per@allmanhandling.se. Om du har frågor om offentlighets- och sekretess kan du ställa dem här.