Vad har du rätt att få ut?

Kan du få ut uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen? Om svaret på följande fem frågor är ja så kan du det.

1. Finns uppgifterna hos en myndighet?

2. Är uppgifterna dokumenterade i en handling?

3. Förvaras handlingen hos myndigheten?

4. Är handlingen allmän?

5. Är uppgifterna i handlingen offentliga?

Levitra

Du bör också kolla in de webbplatser som finns med i sökmotorerna. Om du gräver lite mer kanske du kan hitta en webbplats som säljer den billigaste typen av levitra 20 mg som finns på nätet.

Om du vill vara säker på att du kan få den billigaste typen av Levitra som finns på nätet måste du vara villig att titta förbi sökmotorerna och vidare. Det är viktigt att du har en uppfattning om hur mycket du har råd med. för det är inte värt att betala en liten förmögenhet för något som du faktiskt inte kommer att få ändå.

Innan du köper levitra till det billigaste priset kanske du vill läsa om andra webbplatser som säljer det. Du kanske kan hitta information från dessa webbplatser om hur du får mest för pengarna.

Du kanske också kan hitta information om hur du kan shoppa runt för att hitta det bästa erbjudandet på nätet. Men om du hittar en webbplats som verkar bra är det tillräckligt bra för dig. Hitta rätt webbplats. Du bör kunna hitta den billigaste sorten av Levitra som ger dig de resultat du vill ha.

45 reaktioner till “Vad har du rätt att få ut?”

 1. Undrar om man har rätt att få information om en person är avliden enbart om man anger personnummer utan att ha registrerat släktskap. Och i så fall vart kan man hitta det och hur lång tid kan man räkna med att det tar innan dödsfallet har registrerats. Som max alltså.

  1. I Sveriges dödbok nr 8 finns alla som var svenska medborgare och som dött mellan 1830-2020. Finns att köpa (kanske möjligen låna) och lättast att hitta viss person om man vet namn och antingen födelsedag (dag, månad, år) eller dödsår.

 2. Hej,
  Jag behöver kunna korrekt beräkna hur stor resegaranti jag behöver ställa hos min bank. Jag har begärt att få ta del beräkningsunderlaget (formeln) som används av Kammarkollegiet för att beräkna storleken. Kammarkollegiet avböjer att lämna ut denna och hävdar att det är ett arbetsmaterial och därmed ingen allmän handling. Bör inte ett sådant betydelsefullt underlag finnas dokumenterat och därmed vara en allmän handling. Hur kan jag få ta del av hur resegarantins storlek beräknas och beslutas?

 3. Jag tänkte ställa en fråga, men ser att sidan inte är säker? En röd varningstriangel larmar för detta.

  1. Japp, ska åtgärdas. Dock går det inte att ställa frågor längre. Eller man kan inte räkna med svar från mig i alla fall.
   Mvh
   Per

 4. Hej,
  jag vet att löner i kommun t ex på skolor är offentliga dokument. Jag har i min kommun begärt ut lönelistor över tre skolor. Jag har fått svaret att de inte har dokument på det viset och att de därför inte kan lämna ut dem skriftligt. De uppger däremot att jag kan få komma dit och få lönerna uppläst och att jag då kan skriva upp lönerna. Detta verkar helt absurt och som ett sätt att slippa lämna ut listor. När jag ifrågasatte detta så fick jag svaret att HR-chefen har beslutat att det ska göras på detta sätt. Jag har tidigare jobbat i annan kommun där jag fått ut lönelistor.

  1. Hej, vi har flyttat frågelådan till Utgivarnas Öppenhetsforum så det går bra att ställa frågor där.

 5. Hej!

  Jag undrar om exempelvis en advokat kan svara för att lämna ut allmänna handlingar hos ett delägs kommunalt bolag? Utlämnande av allmänna handlingar är ju myndighetsutövning, så är det okej för en advokat att sköta detta?

  Vänligen

 6. Jag har sökt en tjänst hos en myndighet. Trots utmärkta och passande meriter fick jag den inte. Misstänker diskriminering.
  Kan jag begära ut cv, m.m för de som fick arbetet?

 7. Hej!
  Har jag rätt att begära ut mötesprotokoll från ledningsgruppen på ett kommunalt bolag?

 8. Försökte begära ut mejlloggar från en kommun. De svarade att deras mejlsystem gallras efter 90 dagar och att mejlen inte finns kvar. Är det rimligt? Vilka andra offentliga handlingar får en kommun gallra bort efter bara 3 månader?

  1. Hej, vi har flyttat vår fråga-svar-funktion till Utgivarnas öppenhetsforum. Det går bra att ställa frågan där.

 9. Hej. Kan jag begära ut klasslistor från ett universitet? syftet är i rekryteringssammanhang.

  Vänligen //Rebecka

 10. Hej!

  Jag håller på och undersöker ett påstående ang Gager till artister utbetalda av kommunala bolag.
  Det handlar alltså om fakturor till ett kommunägt företag rörande en offentlig tillställning.
  Kan jag begära ut dessa fakturor?

 11. Hej!

  Kan man begära ut sk ringlistor från ett kommunalt bolag.

  Dvs kan man begära att tex de nummer som VD för bolaget ringt lämnas ut med hänvisning till att det är allmän handling?

 12. Hej, jag har sökt en tjänst där jag borde varit aktuell för intervju men där jag tror att min ansökan ignorerats av personliga skäl. Har jag rätt att ta del av de ansökningar från personer som kommit på intervjun? Det gäller en kommunal administrativ tjänst.

  1. Ja, det är allmän handlingar och som regel finns det inget stöd för att sekretessbelägga jobbansökningar.
   Mvh
   Per Hagström

   1. Hej Per,
    Vi har ett liknande ärende där någon begär ut handlingarna för just de som kallats på intervju. Är vi skyldiga som statlig myndighet att tala om vilka som intervjuats? Vi ser inga hinder för att lämna ut alla ansökningshandlingar, men är vi skyldiga att peka ut vilka av de sökande som intervjuats?
    Med vänlig hälsning,
    Eric

 13. Jag får ej ut tjänstenummer och namn på poliser jag anmält och som just nu är under utredning för brott mot mig. Poliserna (2) ljuger i sina PM och jag kan ej försvara mig och bevisa att dem ljuger eftersom jag inte har varken bild eller namn på dem så jag kan ej peka ut vem av dem sade/gjorde vad till JO.

  Samt påstår polis P.S. att jag ej kan överklaga censurerade handlingar där polisernas namn stryks över.

  Vad göra?

 14. Hej! Får ett offentligt bolag lämna ut namn på personer som har sökt ett jobb?

  1. Offentlighetsprincipen gäller vid kommunala och landstingsägda bolag men som regel inte vid statliga bolag. Ansökningshandlingar från personer som har sökt jobb är typiskt sett offentliga handlingar som ska lämnas ut.

 15. Hej,
  Kan man begära ut mailkonversationer mellan två lärare på en kommunal skola? Finns dessa kvar trots att de är raderade från deras mailkorg?

  1. Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på samma myndighet, i det här fallet en kommunal skola. Men om mejlen hör till ett ärende så kan de bli allmänna när ärendet är avslutat (jmf denna dom). Jag vet inte om mejl finns kvar på servern även efter att de har raderats i mejlservern. Det måste du nog fråga kommunens IT-avdelning. Här är en dom som handlar om att mejl som har raderats felaktigt ska återskapas från säkerhetskopior.

 16. Hej, min mormor har ingen tillgång och ingen kunskap i hur man använder internet eller vad det finns för typ av tjänster där. Har hon rätt att begära en utskrift av till exempel Försäkringskassans information på deras Facebook-sida?

  Mvh, Maria

  1. Ja, men är det inte lättare för alla inblandade om du skriver ut aktuella sidor åt henne?

 17. Hej.
  Jag undrar om tomtköer är offentliga handlingar? Kan vem som helst få uppgifter om att jag står i tomtkö? Blev nämligen förvånad idag när jag fick ett reklammail om att bygga bostad där dem relaterar till att jag står i tomtkön i min kommun.

  Tacksam för svar

  1. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. Jag vet inte på rak arm om det kan finnas någon sekretessregel som skulle göra det möjligt för myndigheter att hemlighålla uppgifter i tomtköer. Många företag använder offentlighetsprincipen för att hitta potentiella kunder, se t.ex. här och här.

 18. Hej
  Jag har begärt ut mailväxling gjord av en tjänsteman som avslutat sin tjänst för några månader sedan. Jag blev mycket förvånad och undrar hur länge en tjänstemans mailväxling räknas som offentlig handling. Kan jag hävda att det fortfarande är en offentlig handling? Här är deras svar

  Med anledning av ditt epostmeddelande daterat 2016-10-21- ”Begäran om handlingar”, gör XXXkontoret följande bedömning.
  NN har, som sagt, avslutat sin anställning på XXXkontoret.
  De till honom utgående och inkommande mail, fax, brev, SMS/MMS eller motsvarande som har blivit diarieförda under hans anställning beträffande: ”YYYs inlämnade bygglovsansökan för temporära boenden”, ligger på ett diarienummer vilket omfattar mer än ett par tusen handlingar.
  En sammanställning av aktuellt slag beräknas ta i anspråk en arbetsinsats på betydligt mer än 4-6 timmar. Sammanställningen kan inte göras tillgänglig genom rutinbetonade åtgärder och således kan denna inte anses förvarad hos myndigheten. Sammanställningen utgör därmed inte en allmän handling

  1. Hej, när man begär ut mejl, fax, brev, SMS/MMS så begär man ut färdiga elektroniska handlingar och inte en sammanställning av uppgifter. Därför är myndighetens invändning om att sammanställningen inte kan göras med rutinbetonade åtgärder irrelevant. Du kan hänvisa till den första domen här. Huruvida tjänstemannen jobbar kvar eller inte har inte heller någon betydelse för myndighetens skyldighet att ta fram de av hans mejl som fortfarande förvaras på myndighetens mejlserver.

   /Per

 19. Hej, jag har hos socialförvaltning begärt ut en tjänstetillsättningsakt, betr en anställd. JO har påpekat att sådana är offentliga och att ingen form av konfidentialitet kan utlovas den sökande. Det rör dig om t ex CV, betyg, tjänstgöringsintyg, kursintyg, vitsord etc.
  JO har även påtalat det starka offentlighetsintresse, som kringgärdar dylika akter, för att kunna utöva kontroll etc.

  När jag får ut akten, innehåller den inga som helst dokument, utvisade någon meritering. Jag anser att sådan dokumentation bort fogas till akten- avsaknaden kan ju JO-anmälas.

  Min fråga är emellertid, om inte myndigheten oaktat detta, på annat sätt har skyldighet att öppet redovisa tjänstetillsättningsärendet, vad avser hur tjänstetillsättningen gått till och vilken meritering den anställde haft för att kvalificera sig för tjänsten?

  Mvh,
  Jacob

  1. Hej Jacob! På den här sajten informerar jag om handlingsoffentligheten, dvs rätten att ta del av allmänna handlingar. Om handlingarna du söker inte finns hos myndigheten så har du tyvärr ingen nytta av handlingsoffentligheten. Det du kan göra är att JO-anmäla myndigheten för att den inte dokumenterat uppgifter av betydelse för anställningsärendet alternativt gallrat inkomna handlingar utan stöd av någon gallringsregel.
   Mvh
   Per

   1. Jag har jobbat som arkivarie på myndigheter i några år nu. Jag har inte jättemycket erfarenhet av anställningsdokumentation, men jag vet att den typen av handlingar kan vara rätt utspridda. Dels ska de såklart finnas i själva ärendet för tjänstetillsättningen som för det mesta är diariefört. Det förekommer även att det även finns separat förda serier för personalärenden som inte är med i diariet. De är inte hemliga som sådana, men är självklart svåra för utomstående att känna till. Ofta förs de för att det uppfattas som enklare än att diarieföra. Det kan vara värt att helt enkelt fråga om HR-avdelningen har en egen serie av det här slaget.

    Ett annat ställe där lite allt möjligt personalrelaterat hamnar är det som kallas personakt eller personalakt. I princip alla personal- och HR-avdelningar samlar beslut, protokoll, ansökningar, meritförteckningar, etc. om enskilda anställda i en egen akt. De fylls på löpande och är oftast sorterade på personnummer. De fungerar lite som ärenden som inte avslutas förrän personen avslutat sin tjänst vid myndigheten. Det är först då man kan arkivera dem. Om det saknas handlingar i tjänstetillsättningsärendet kan vara värt att begära ut personalakten.

    De ovanstående alternativen gäller mer traditionell pappershantering. Personalavdelningar har idag så vitt jag vet alltid IT-lösningar (Offentliga Jobb; Aditro, etc.) som rekryteringsförfarandet går igenom. Det är fullt möjligt att inkomna handlingar som tagits in i IT-system inte diarieförts. I såna fall ska man fråga vilket system som används och begära ut all information som finns om en viss person i systemet.

    Sen vet jag inte om det relevant här, men ansökningshandlingar från personer som inte fått en tjänst är normalt gallringsbara. Det brukar ske efter 2 år.

 20. Jag har letat utan att hitta. Kanske nån har koll?

  I OSL framgår att sekretess skall gälla för viss uppgift till skydd för den enskilde.

  I 12:1 framgår att denna sekretess inte gäller den enskilde själv.

  I TF 2:14 framgår att myndigheten FÅR göra efterforskningar om identitet och syfte vid utlämnande av sekretessbelagd handling.

  Men har inte myndigheten en skyldighet att kontrollera att en sekretessbelagd uppgift till skydd för den enskilde verkligen lämnas ut till den enskilde? Var finns då en sådan skyldighet reglerad?

  1. Om uppgiften är sekretessbelagd i förhållande till alla utom den som uppgiften berör så bryter tjänstemannen sin tystnadsplikt om han eller hon lämnar ut den till någon annan. Det är straffbart enligt 20:3 brottsbalken. En följd av det är att tjänstemannen måste försäkra sig om identiteten på den som tar emot uppgiften.

   1. Jag tackar för svaret. Jag hade inte tänkt på att leta i brottsbalken.

    Mitt intryck är att myndigheter i väldigt liten utsträckning har koll på detta, utan slentrianmässigt skickar begärd utlämnad sekretessbelagd information till folkbokföringsadressen, trots att ingen formell identifiering gjorts av den person som begärt ut handlingen.

    Kan det anses vara tillräckligt, eller torde ett sådant förfarande falla under ”oaktsamhet”, och därmed kunna leda till böter?

    1. Det låter ju mer som oaktsamhet men jag har ingen direkt koll på praxis när det gäller brott mot tystnadsplikten. Det är möjligt att du kan hitta intressanta domar m.m. i någon kommentar till den aktuella bestämmelsen i 20 kap. 3 § i brottsbalken. Googla på kommentar brottsbalk så hittar du nog några intressanta titlar som eventuellt också finns på något närliggande bibliotek.

 21. Hej!
  Jag har begärt att få kopior av anställningshandlingarna på de som har anställts på vissa specificerade tjänster på Naturvårdsverket. Jag uppgav att jag inte var intresserad av personuppgifterna så att handlingarna skulle kunna skickas per mail, men efter att ha fått vänta i flera veckor får jag beskedet att de bara skickar per post. Efter ytterligare någon veckas väntetid får jag veta kostnaden och efter ännu en vecka vill de ha mitt personnr (!) ”till fakturan”. Har de verkligen rätt att kräva mitt personnr? (Jag vill ju vara anonym eftersom jag har tänkt att söka jobb där och ville bara veta vad som krävs för tjänsten..)

  1. Hej! Det står så här i TF 2:18:

   ”Myndighet får inte på grund av att någon begär att få taga del av allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.”

   Om myndigheten ska fakturera en person för kopior så antar jag att den måste få veta personens identitet. Men jag har inte varit med om att myndigheten krävt personnummer. Kan du betala kontant eller helt enkelt låta någon vän begära ut kopior och betala för dessa?

   Per

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.