Handlingar behövde inte lämnas ut i punktskrift

En person begärde hos Högsta domstolen att få ut ett överklagande, överfört till punktskrift eller inläst på band. Domstolen konstaterade att TF inte ger en sökande rätt att själv bestämma i vilken form en avskrift eller kopia ska lämnas ut. Domstolen avslog därför begäran.

En person begärde hos Högsta domstolen att få ut ett beslut överfört till punktskrift eller inläst på band. Domstolen prövade om det fanns någon sådan skyldighet enligt förvaltningslagen men kom fram till att det inte gjorde det i detta fall.