Affärssekretess skyddar inte privatkund

En privatkund till ett kommunalt energibolag kunde inte anses ha “…trätt i affärsförbindelse…” med bolaget på det sätt som krävs för att skyddas av sekretessen i 31:16 OSL. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. Kammarrätten pekade på att regelns huvudsakliga syfte är att skydda myndigheters affärspartners. I det aktuella fallet hade personen ingått ett avtal med bolaget som privatperson, konstaterade kammarrätten.

KR_Jonkoping_3504_17

KR Jönköping 3154-14

Kammarrätten slog fast att en journalist hade rätt att få ut delar av en avsiktsförklaring, letter of intent, som skrivits under av Sjöfartsverket, en leverantör av helikoptrar och dennes försäljningsrepresentant. Visserligen bestod merparten av uppgifterna i avsiktsförklaringen av relativt standardiserad och allmänt hållen information. Men kammarrätten hänvisade till praxis som säger att relativt stor vikt ska läggas vid företagets egna önskemål om sekretess. Därför sekretessbelade domstolen de uppgifter i avsiktsförklaringen som visade hur helikopterleverantören och dess försäljningsrepresentant samarbetar.

KR_Jonkoping_3154_14