KR Sthlm 7257-10

Uppgifter om brister som kommit fram vid Läkemedelsverkets inspektioner av laboratorier är hemliga eftersom de är känsliga ur kommersiell synpunkt. De aktuella inspektionsprotokollen kunde därför inte lämnas ut.

KR_Sthlm_7257_10

KR Sthlm 3210-11

Kammarrätten konstaterade att det föreligger affärssekretess för uppgifter hos Arbetsförmedlingen om vilka företag och andra organisationer som fått ersättning för att anordna sysselsättning för arbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin, Fas tre.

KR_Sthlm_3210_11

KR Sundsvall 770-11

Trafikverket nekade en journalist att få del av samtliga uppgifter i kontraktshandlingar som gällde ett kontrakt mellan myndigheten och en entreprenör. Uppgifterna som maskerats handlade om bland annat prisuppgifter, tidsplaner, samarbetspartners m.m., vilket enligt myndigheten kunde utnyttjas av entreprenörens konkurrenter vid kommande upphandlingar. Kammarrätten fastställde beslutet.

KR_Sundsvall_770_11

KR Sthlm 1700-11

En journalist, som granskade de miljöproblem som läkemedelstillverkning orsakar i vissa länder, fick inte ut uppgifter om tillverkningsort m.m. för läkemedel som hamnat på det svenska Läkemedelsverkets bord. Uppgifterna rörde läkemedelsbolagens affärsförhållanden och kunde skada bolagen om de blev kända, menade Läkemedelsverket. Undantaget från sekretess för uppgifter som rör produktsäkerhet hos produkter som används av konsumenter var inte tillämpligt menade Läkemedelsverket. Det här eftersom uppgifterna kunde avslöja risker för skador på miljön men inte risker för skador på konsumenter, menade Läkemedelsverket och fick medhåll av kammarrätten.

KR_Sthlm_1700_11

KR Sthlm 567-11

Presstödsnämnden gjorde enligt kammarrätten rätt som nekade en person att ta del av ekonomisk information om föreningen Nationell idag som får presstöd för att ge ut en tidning. Det rörde sig om uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden och föreningen kunde lida skada om uppgifterna blev kända, ansåg kammarrätten.

KR_Sthlm_567_11