Skatteverket 767353-11

Förvaltningsrätten i Stockholm sökte fram domar i målhanteringssystemet Vera, sparade dem i pdf-format och mejlade dem till ett medieföretag. Domstolen tog ut en avgift på 300 kronor för arbetsinsatsen med stöd av 4 § avgiftsförordningen. Medieföretaget överklagade till Skatteverket. Men Skatteverket avvisade överklagandet eftersom det inte finns någon regel som säger att avgiftsbeslut enligt 4 § avgiftsförordningen kan överklagas till verket.

Skatteverket_767353_11

Skatteverket 764152-11

En myndighet kan inte ta betalt för tidsåtgången när allmänna handlingar lämnas ut, åtminstone inte om det leder till en högre avgift än avgiften för kopiekostnad enligt 15 § avgiftsförordningen. Det framgår av det här beslutet från Skatteverket.

Skatteverket_764152_11

JO 1966 s. 363

Om någon har begärt att få ta del av handlingar på plats på myndigheten så har tjänstemännen rätt att begära tillbaka handlingarna vid arbetsdagens beslut. Tjänstemännen behöver alltså inte vänta kvar på arbetet till dess att personen i fråga känner sig klar med handlingarna. Det här betyder också att om en person begär ut handlingar strax innan arbetsdagens slut så kan tjänstemännen vägra att lämna ut dem med hänvisning till att det skulle vara meningslöst att lämna ut handlingarna för att sedan direkt kräva tillbaka dem.

JO_1966_s_363