Bakläxa när myndighet sekretessbelade osedda handlingar

En person begärde hos Migrationsverket att få ut personnummer, adress samt kontaktuppgifter till alla personer som hade ansökt om arbetstillstånd under ett drygt års tid. Myndigheten plockade inte fram de begärde handlingarna utan avslog med hänvisning till den sekretess för uppgifter om enskilda som gäller hos myndigheten.

Personen överklagade till kammarrätten som gav Migrationsverket bakläxa. Enligt domstolen hade myndigheten inte gjort en tillräckligt noggrann prövning, eftersom den varken tagit fram de begärde handlingarna före sekretessprövningen och inte heller specificerat vilken typ av men som de berörda personerna kunde antas lida av ett utlämnande.