Polisen skyldig söka fram ordningsböter

En journalist begärde ut vissa preciserade grupper av ordningsböter som utfärdats av Polisregion Stockholm under en vecka. Polisen avslog med hänvisning till att det skulle krävas en stor arbetsinsats för att lokalisera de begärda handlingarna. Polisen hävdade att den inte kunde söka efter handlingarna i Rättsväsendets informationssystem ordningsbot, RIOB, på grund av sekretess. Det var också komplicerat att göra en manuell sökning eftersom ordningsböterna inte var sorterade i datumordning i arkiven. Journalisten överklagade och fick rätt i kammarrätten. Kammarrätten tyckte inte att polisen anfört några giltiga skäl för att avslå begäran. Domstolen återförvisade ärendet till polisen för en prövning av om handlingarna kunde lämnas ut eller var sekretessbelagda i några delar.

KR_Sthlm_3647_15

Polisens avslagsbeslut