JO 1990/91 s. 391

Intresseanmälningar till en tjänst som chef för AMU i Gävleborg förvarades inte hos AMU eftersom de sökande skickat dessa direkt till en rekryteringskonsult som myndigheten anlitat. De var därmed inte allmänna handlingar. JO tog hänsyn till att det var intresseanmälningar som rekryteringskonsulten skulle använda i en slags förberedande marknadsundersökning före det egentliga anställningsförfarandet. Det här till skillnad från de ansökningar som de sökande senare skulle skicka in och som skulle ligga till grund för AMU:s  anställningsbeslut. Det fanns inte heller något i utredningen som visade att AMU hade tillgång till intresseanmälningarna genom en överenskommelse med konsulten. AMU fick däremot kritik för att myndigheten inte fattade ett överklagbart beslut med anledning av att man inte vill lämna ut de aktuella intresseanmälningarna.

JO_1990_91_s_391

Se även RÅ 1984 2:49 och RÅ 1989 ref. 29.

JO 2194-10

Kammarrätten hade i en dom slagit fast att Manpower, som skötte en rekrytering åt ett kommunal bolag, förvarade allmänna handlingar i ärendet för bolagets räkning. Det kommunala bolaget begärde in handlingarna från Manpower för att lämna ut dessa till en journalist som hade begärt ut dem från det kommunala bolaget. Manpower vägrade eftersom bolaget gjorde tolkningen att handlingarna inte var allmänna. Det kommunala bolaget meddelade journalisten att handlingarna inte kunde lämnas ut och hänvisade till Manpowers tolkning trots den tidigare kammarrättsdomen. JO kritiserade det kommunala bolaget för att det inte meddelade ett överklagbart avslagsbeslut i samband med detta. JO kunde inte pröva frågan om handlingarna hos Manpower var allmänna eftersom denna fråga skulle prövas av kammarrätten.

JO_2194_10

KR Jönköping 330-05

Inför tillsättningen av en ny kulturchef i Skövde kommun gav kommunen ett rekryteringsföretag i uppdrag att ”sondera marknaden” och utföra ”rekryteringsfrämjande åtgärder”. Företaget tog bland annat in ansökningar i syfte att vidarebefordra intressanta kandidaters ansökningar till kommunen. Kammarrätten menade att ansökningarna i realiteten var intresseanmälningar eftersom kommunen ännu inte hade startat något tillsättningsförfarande. Kommunens tjänstemän hade inte heller fått tillgång till ansökningarna och kunde därför inte anses ha tillgång till dem. Kammarrätten menade att de därför inte var att betrakta som allmänna handlingar som förvarades hos kommunen.

KR_Jonkoping_330_05