Jourhemsföräldrars identiteter var hemliga

En journalist fick inte ut namn och adress för fysiska personer som Stockholms stad hade anlitat som jourhem under vissa år. Kammarrätten menade att uppgifterna omfattades av socialtjänstsekretess och att de berörda personerna kunde lida men av ett utlämnande. Att syftet inte var att publicera uppgifterna utan att möjliggöra journalistisk granskning medförde ingen annan bedömning, enligt kammarrätten.

KR_Sthlm_9028_18

KR_Sthlm_9081_18

KR Sthlm 8540-12

Kammarrätten gav en journalist rätt att få ut ytterligare uppgifter om hur Upplands Väsby kommun hade följt upp ett beslut att placera två barn i jourhem. Domen innebar att journalisten även fick veta hur många tjänstemän som hade besökt barnen i jourhemmet och vad dessa hade för titel. Journalisten fick däremot inte ut uppgifter om när besöken hade gjorts och vad tjänstemännen gjorde vid besöken. Domstolen hänvisade till den sekretess som gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden inom socialtjänsten.

KR_Sthlm_8540_12