JO kritiserade generell regel om förskottsbetalning

JO kritiserade Bolagsverket för att myndigheten sedan 2010 inte tog emot kontanter, vilket bland annat innebar att man inte kunde betala kontant för kopior av allmänna handlingar. Att vägra ta emot kontanter strider mot riksbanklagen, enligt JO.

För sökande som önskar vara anonyma hade Bolagsverket infört en rutin där dessa kunde betala för kopior i förskott genom att sätta in pengar på ett visst bankgironummer med angivande av ett kund- eller fakturanummer. JO var kritisk till denna ordning eftersom det inte finns stöd i OSL för att införa förskottsbetalning som en generell rutin. Enligt lagen är det något som kan beslutas i ett ”enskilt fall”.

Kopieavgift ska kunna betalas kontant

En myndighet kan inte kräva en fakturaadress av den som vill ha ut kopior av allmänna handlingar. Sökanden har rätt att vara anonym, och bör därför få möjligt att betala eventuell kopieavgift kontant. Det slog JO fast i detta beslut.