Hemligt när resekort stämplats

En person vände sig till Västtrafik och begärde uppgift om vilket klockslag hans resekort hade stämplats en viss dag. Västtrafik meddelade att uppgiften var sekretessbelagd eftersom kortet är opersonligt och därför kunde ha använts av en annan person den aktuella dagen. Sökanden överklagade sekretessbeslutet men fick avslag i kammarrätten.