Kammarrätter oeniga om sekretess vid övervakningsnämnd

Är övervakningsnämnderna en del av Kriminalvården och skyddas nämndens ledamöter därför av den förstärka personalsekretessen i OSL 39:3 3 st? Ja, det tyckte Kammarrätten i Sundsvall i två mål och bestämde att personnumren för ledamöterna i Sundsvalls och Falu övervakningsnämnder är hemliga.

Kammarrätten i Stockholm tyckte inte att övervakningsnämnderna kan ses som en del av Kriminalvården och bestämde att Övervakningsnämnden i Visby skulle lämna ut sina ledamöters personnummer.

Kammarrätten i Jönköping tyckte inte heller att övervakningsnämnderna är en del av Kriminalvården. Kammarrätten återförvisade ärendena till övervakningsnämnderna i Eskilstuna och Jönköping för en prövning av om några personnummer kunde hemlighållas med stöd av den mindre starka personalsekretessen i OSL 39:3 1 st.

Kammarrätten i Göteborg gick på samma linje som Stockholm och Jönköping i frågan om övervakningsnämnderna ska ses som en del av Kriminalvården. Det ska de inte, enligt domstolen. Ärendet gick tillbaka till Övervakningsnämnden i Örebro för ny prövning.