KR Sthlm 640-12

Polisen gjorde rätt som inte lämnade ut omaskerade uppgifter om vem som är målsägande i ett nedlagt brottmål gällande olaga hot. Målsäganden kunde lida men av ett utlämnande. Det kom kammarrätten fram till och avslog därmed ett överklagande från en journalist i Västerås som hade begärt att få ut handlingarna omaskerade.

KR_Sthlm_640_12

KR Sthlm 1040-12

Förundersökningssekretess gällde inte för uppgifter i en nedlagd polisutredning om misshandel. Det här eftersom utredningen lagts ned med hänvisning till att det inte gick att bevisa brott och att ytterligare utredning inte förväntades ändra bevisläget på ett avgörande sätt. Det slog kammarrätten fast i denna dom.

SthlmKRdom_1040_12

KR Sthlm 7312-11

Polisen i Solna ville bara lämna ut beslutet att lägga ned en förundersökning, men efter en dom i kammarrätten fick en reporter på Kalla fakta ut en rad handlingar. Reportern hade fullmakt för målsman till en avliden person i ärendet. Han fick därför se uppgifter som rörde målsmannen samt en del handlingar som inte anses ha sekretesskaraktär.

KR_Sthlm_7312_11

RÅ 1993 not. 398

Justitiekanslern, JK, nekade föreningen Mordet på Olof Palme ska lösas att ta del av ett förhörsprotokoll i en nedlagd förundersökning. Kammarrätten delade JK:s bedömning och hänvisade till att Olof Palmes närstående skulle kunna lida men om uppgifterna offentliggjordes. Regeringsrätten ändrade inte kammarrättsdomen.

RA_1993_not_398

KR Sthlm 2842-11

Ett brottsoffer hade rätt att få ut polisförhöret med gärningsmannen för att använda i en tvist med sitt försäkringsbolag. Tvisten rörde ersättning för det lidande offret utsatts för vid brottet. Kammarrätten menade att gärningsmannens integritet fick stå tillbaka för offrets behov av uppgifterna i tvisten med försäkringsbolaget. Förundersökningen om brottet hade lagts ned i brist på bevis.

KR_Sthlm_2842_11