Namnet på varnad var offentligt

Köpings kommun hade inte stöd för att sekretessbelägga namnet på en anställd som hade fått en skriftlig varning av arbetsgivaren för att inte ha meddelat sjukfrånvaro i tid. Kammarrätten kom fram till att det inte fanns någon tillämplig sekretessregel och bestämde att varningen skulle lämnas ut i sin helhet.

Lex Sarah-rapporter inkomna handlingar

Anställda vid Skellefteå kommun var självständig i förhållande till kommunen när de fullgjorde sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kammarrätten fann därför att rapporterna var inkomna till kommunen och skulle lämnas ut i offentliga delar. Kammarrätten återförvisade ärendet till kommunen för sekretessprövning.

KR_Sundsvall_2765_17

Se även dessa tidigare domar.

JO 2167-2010

“Jag ser fram emot att skattenämnden kommer att avvecklas så vi slipper göra denna bisarra och fullständigt onödiga arbetsuppgift att skicka beslutskopior till Nyhetsbyrån Siren”. Det skrev en skattehandläggare i Kiruna i ett mejl till nyhetsbyrån samtidigt som han bifogade de begärda beslutskopiorna. Innehållet i mejlet var “givetvis mycket olämpligt”, konstaterade JO. Men ombudsmannen lät saken bero bland annat mot bakgrund av att skattehandläggaren visat sig djupt ångerfull.

JO_ 2167_2010