KR Sthlm 5834-13

En person hade rätt att få ut namn och adress på samtliga gode män som tillhörde Västerås överförmyndarnämnd. Personen tänkte använda uppgifterna för att kontakta de gode männen och göra marknadsföring. En oenig kammarrätt konstaterade att uppgifterna kunde lämnas ut utan att men för de gode männen.

KR_Sthlm_5834_13-1

KR Sthlm 5706-11, KR Sthlm 5707-11

Kronofogden vägrade lämna ut PM och handläggarnoteringar från ett ärende som gällde tillsyn av ett meddelat näringsförbud. Journalisten som hade begärt ut handlingarna överklagade till kammarrätten. Men domstolen fastställde fogdens beslut med hänvisning till det omvända skaderekvisit som gäller i den här typen av ärenden.

SthlmKRdom_5706_5707_11