KR Sthlm 2354-11

Försäkringskassan begärde ut uppgifter från socialförvaltningen i Tyresö kommun om hos vilken förälder ett barn bodde. Uppgiften var inte dokumenterad i någon handling utan fanns eventuellt i minnet hos en handläggare som talat med föräldrarna. Kammarrätten slog fast att det därmed inte var en uppgift som socialförvaltningen förfogade över enligt OSL 6:5.

KR_Sthlm_2354_11

KR Sundsvall 1817-11

Landstinget Dalarna hade inte skäl att neka Karolinska institutet att få del av uppgifter om blodgivare och blodtagare med hänvisning till att det skulle vara till men för de enskilda. Det här mot bakgrund av Karolinska institutet tänkte använda uppgifterna för forskningsändamål. Däremot var det oklart om den efterfrågade sammanställningen av uppgifter skulle kräva allt för stor arbetsinsatts av landstinget. Kammarrätten återförvisade denna fråga till landstinget för ny prövning.

KR_Sundsvall_1817_11