Brottsligt att följa Skatteverkets rutin

JO kritiserade Skatteverkets posthanteringsrutin som innebar att inkommande personadresserad post skulle öppnas av myndigheten även om det inte fanns något medgivande från den tjänsteman som brevet var adresserat till. JO konstaterade att rutinen inte var förenlig med grundlagen och att tjänstemän riskerade straff om de följde rutinen och därmed bröt mot brevhemligheten.  Skatteverket menade att rutinen hade införts för att man skulle kunna registrera inkomna allmänna handlingar utan dröjsmål men JO ansåg att det måste lösas på annat sätt.

JO_4397_17

JO 2002/03 s. 495

En myndighet har inte rätt att utan medgivande från den berörda tjänstemannen öppna personadresserad post (kuvert med bara tjänstemannens namn på eller där tjänstemannens namn står före myndighetens). Myndigheten kan inte heller kräva en sådant medgivande. Men en tjänsteman som inte ger medgivande får räkna med att bli inkallad i tjänst även under semestern eller annan frånvaro om det kommer in ett personadresserat brev till tjänstemannen. Det här för att brevet måste öppnas tämligen omgående för att avgöra om det innehåller allmänna handlingar som ska diarieföras och lämnas ut på begäran. Det slog JO fast i detta beslut.

JO_2002_03_s_495