Dala-Demokratens presstödsblankett hemlig

En blankett som AB Nya Dala-Demokraten hade lämnat till Myndigheten för press, radio och tv som underlag för bolagets ansökan om presstöd var sekretessbelagd. Kammarrätten hänvisade till att blanketten innehöll detaljerade uppgifter om storleken och fördelningen av rörelsekostnaderna i mediebolaget. Enligt kammarrätten kunde bolaget lida skada om uppgifterna lämnades ut.

KR_Sthlm_1410_17

KR Sthlm 567-11

Presstödsnämnden gjorde enligt kammarrätten rätt som nekade en person att ta del av ekonomisk information om föreningen Nationell idag som får presstöd för att ge ut en tidning. Det rörde sig om uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden och föreningen kunde lida skada om uppgifterna blev kända, ansåg kammarrätten.

KR_Sthlm_567_11