JO 29-09

När en person begärde ut en diarieanteckning från Socialstyrelsen så upptäckte myndigheten att Mora lasarett missat att verkställa ett beslut om journalförstöring i samma ärende. Socialstyrelsen tyckte att det var mer prioriterat att utreda denna miss istället för att skyndsamt lämna ut den begärda diarieanteckningen. För detta kritiserades myndigheten av JO.

JO 29-09