Historik på resekort var hemlig

Kammarrätten konstaterade att en person inte hade rätt att få ta del av resehistoriken på sitt eget resekort från Västtrafik. Det här eftersom det rörde sig om ett opersonligt kort som även andra kunde använda. Det stod inte klart att uppgifterna kunde röjas utan att någon enskild led men av det, enligt kammarrätten.

Resehistorik för Jojo-kort hemlig

En man begärde hos Skånetrafiken att få ut resehistoriken för sitt Jojo-kort. Skånetrafiken nekade eftersom kortet inte är individuellt utan vem som helst kunde ha genomfört de resor som fanns registrerade i historiken. Om någon annan genomfört resor med kortet så kunde denna person lida men av ett utlämnande, resonerade Skånetrafiken. Mannen överklagade till kammarrätten men domstolen fastställde avslagsbeslutet och hänvisade bland annat till att den tillämpliga sekretessregeln har ett omvänt skaderekvisit.

KR_Goteborg_2299_15